Grupa wsparcia zaburzeń odżywiania » Otulenie

Grupa wsparcia zaburzeń odżywiania

W naszym Ośrodku Leczenia Anoreksji (Bulimii, Otyłości i innych zaburzeń odżywiania) prowadzimy skuteczną terapię tych zaburzeń. Stosujemy elementy psychoedukacji, pracy z ciałem, arteterapię, a nasz dietetyk kliniczny prowadzi warsztaty zdrowego odżywiania

Grupa wsparcia dla rodzin osób z zaburzeniami odżywiania

Grupa nakierunkowana jest na pomoc rodzinom osób borykającym się z zaburzeniami odżywiania (anoreksją, bulimią, kompulsywnym objadaniem, otyłością, ortoreksją itp) https://otulenie.pl/zaburzenia-odzywiania/, doświadczającym trudności w codziennym funkcjonowaniu z racji negatywnej oceny własnego ciała. Uczestnictwo w grupie jest możliwe także dla rodzin osób spoza turnusów leczenia zaburzeń odżywiania w Ośrodku „Otulenie” w Warszawie.

Na spotkania zapraszamy raz w miesiącu, w godz. 17.00-19.30 do siedziby ośrodka, ul. Złoczowska 13, sala główna Spotkania prowadzi terapeutka rodzinna Anna Sak-Gumińska oraz Bogusław Włodawiec, terapeuta z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu zaburzeń odżywiania. Gwarancją miejsca jest wcześniejszy zapisu, którego można dokonać telefonicznie (501 588 969) lub mailowo (kontakt@otulenie.pl).
W czasie pandemii grupa wsparcia dla osób z zaburzeniami odżywiania i ich bliskich prowadzona jest również w formie online.

Czym różni się grupa wsparcia od psychoterapii grupowej?

Grupa jest dla nas środowiskiem naturalnym, dzięki niej dowiadujemy się, jak odbierają nas inni ludzie. Mimo licznych podobieństw, istnieją jednak pewne cechy różnicujące te formy oddziaływania.

Grupa wsparcia jest formą pomocy psychologicznej dla osób przeżywających zbliżone trudności. Doświadczając empatii, czując się zrozumianym, wysłuchanym, uzyskując informację zwrotną od osób z podobnymi problemami, łatwiej nam przejść przez trudny etap życia. Grupa wsparcia dla osób z zaburzeniami odżywiania i ich rodzin, ma na celu wymianę doświadczeń i pomoc w przetrwaniu i znalezieniu rozwiązania w tej konkretnej, kryzysowej sytuacji- zainfekowaniem rodziny problemem zaburzeń odżywiania.

Jej założeniem nie jest leczenie, temu służy psychoterapia anoreksji i bulimii, która pomaga w znalezieniu głębszych powodów cierpienia i zmianie mechanizmów codziennego funkcjonowania. Także nacisk na analizę funkcjonowania jednostki w relacji z innymi osobami nie jest aż tak silny, jak to ma miejsce w przypadku grupy terapeutycznej. Spotkania te obwarowane są mniejszą ilością zasad niż tradycyjna terapia.

W naszym Ośrodku Leczenia Zaburzeń Odżywiania grupa prowadzona jest przez doświadczonego psychologa i wspierana przez superwizora specjalizującego się w leczeniu anoreksji, bulimii, otyłości i innych zaburzeń. Najlepsze efekty daje przy jednoczesnej terapii zaburzeń odżywiania.

Z kolei terapia grupowa mocniej nakierunkowana jest na wejście w głąb problemu, znalezienie przyczyn cierpienia, niejednokrotnie głęboko ukrytych. Analizujemy te przyczyny, zastanawiamy nad historią życia, odkrywamy powody zaburzeń odżywiania, dużo głębiej wchodzimy w refleksję. Terapia zaburzeń odżywiania dużo czasu poświęca obserwacji relacji, ponieważ nieprawidłowości w tej sferze są jedną z najczęstszych przyczyn anoreksji i bulimii.

Terapia grupowa anoreksji i bulimii w Ośrodku Leczenia Zaburzeń Odżywiania w Warszawie

Dzięki wsparciu grupy uczymy się wchodzić w konstruktywne związki z innymi. Uczymy się dawać, co najwartościowszego mamy do zaoferowania i nabywamy umiejętność czerpania tego od innych. Podczas psychoterapii zaburzeń odżywiania możemy w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa doświadczyć i zrozumieć trudności, które manifestują się w kontakcie z innymi.

Odkrycie powodów swoich uwarunkowań przekłada się na nabycie umiejętności wyboru alternatywnych działań, innych niż destrukcyjne kompulsywne jedzenie prowadzące do otyłości czy inne zaburzenia odżywiania. Grupowa terapia bulimii i anoreksji uczy „wyłapywania” momentu kulminacyjnego, po którym nadchodzi atak lub zapada decyzja co do dalszego stosowania głodówek. Umożliwia nabycie zdrowych mechanizmów, ułatwiających radzenie sobie z sytuacjami stresowymi. Wychodzenie ze strefy komfortu początkowo może nie być łatwe, szczególnie początkowo, ale daje szansę na głęboką i trwałą zmianę, zwłaszcza w przypadku holistycznego leczenia zaburzeń odżywiania przez zespół profesjonalistów.

Grupy wsparcia może mieć charakter zamknięty (gdy nowi członkowie nie mogą dołączać do spotkań po ich rozpoczęciu) i otwarty (dający możliwość dołączenia w dowolnym momencie). Klinika Leczenia Zaburzeń Odżywiania „Otulenie” w Warszawie, zaprasza nowych uczestników na spotkanie ze specjalistami prowadzącymi grupę na każdym etapie jej trwania.

Skuteczność grupy w terapii zaburzeń odżywiania

Obydwie formy oddziaływań grupowych stanowią skuteczne remedium na zaburzenia odżywiania i inne problemy psychiczne naszych czasów. Jednym z ich głównych źródeł jest nieumiejętność tworzenia więzi. Grupa natomiast stanowi idealne środowisko do nauki wchodzenia w interakcje, przyjrzenia się mechanizmom radzenia sobie z problemami. Informacja zwrotna uzyskana od członków grupy stanowi cenne narzędzie poprawy jakości funkcjonowania w społeczeństwie.

Zapisy pod nr tel: 501 588 969 oraz e-mail: kontakt@otulenie.pl

Grupa wsparcia ruszy, jeżeli chęć uczestnictwa zadeklaruje minimum 5 osób.

Maksymalna ilość osób w grupie: 12

Termin najbliższego spotkania: 14 maja 2022. Koszt: 250 zł od rodziny (w tym materiały edukacyjne oraz poczęstunek).

© 2020 otulenie.pl . All Rights Reserved.

Realizacja: Magia usług