Kompulsywne jedzenie / Otyłość » Otulenie

Kompulsywne jedzenie / Otyłość

Ośrodek Leczenia Zaburzeń Odżywiania "Otulenie" oferuje program skutecznego leczenia otyłości, nadwagi u dzieci, młodzieży i dorosłych

Kompulsywne jedzenie (kompulsywne objadanie się, ang. binge eating disorders BED)

Kompulsywne objadanie się jest, obok bulimii i anoreksji, trzecim najlepiej poznanym zaburzeniem odżywiania. Polega ono na spożywaniu niekontrolowanej ilości produktów w relatywnie krótkim czasie, znacznie przekraczając dzienne zapotrzebowanie kaloryczne. Następstwem takiego napadu jest wstyd, poczucie winy, lęk i inne nieprzyjemne emocje, prowadzące niekiedy do samookaleczeń czy prób samobójczych. Jedzenie kompulsywne współwystępuje najczęściej z takimi zaburzeniami psychicznymi jak stany lękowe, depresja, zaburzenia osobowości (zwłaszcza borderline i histrioniczne zaburzenie osobowości) czy choroba afektywna dwubiegunowa. Szacuje się, że ok. 2-6 % ogólnej populacji cierpi na to zaburzenie, przy czym jego występuje ono niemal dwa razy częściej u kobiet. Zespół kompulsywnego objadania się najczęściej diagnozowany jest wśród osób otyłych, gdzie występowanie sięga nawet od 15 do 40 %. Elementem różnicującym to zaburzenie od bulimii jest brak stosowania kompensacji, tj. prowokowania wymiotów, stosowania środków przeczyszczających, odwadniających, lewatyw czy też nadmiernej aktywności fizycznej. Następstwem takiego odżywiania jest nadwaga albo nawet otyłość, pociągające za sobą liczne implikacje zdrowotne typowe dla tych przypadłości. Niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia mogą być: choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa), nadciśnienie tętnicze mogące prowadzić do zawału serca, wylewu i udaru mózgu, a także miażdżyca. Odpowiedzialnym za te choroby jest podwyższony poziom złego cholesterolu (LDL) i trójglicerydów, które mogą warunkować rozwój ostrego zapalenia trzustki. Podwyższona masa ciała (szczególnie w przypadku nagromadzenia tkanki tłuszczowe we wnętrzu jamy brzusznej) jest także silnie skorelowana z rozwojem otyłości typu 2. Otyłość tego rodzaju stanowi częstą przyczynę przedwczesnych zgonów, przeważnie z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Nieleczona cukrzyca niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje zdrowotne, jak chociażby: niewydolność nerek, utrata wzroku, czy rozwój „stopy cukrzycowej”, w przypadku której konieczna może być amputacja kończyny.

Nadmierne objadanie się (szczególnie tłustymi i słodkimi potrawami), siedzący tryb życia, nieodpowiednia ilość nawodnienia (niedosładzaną wodą) stanowią częstą przyczynę zaparć i hemoroidów (żylaków odbytu), a nadmiar tkanki tłuszczowej w jamie brzusznej przyczynia się do zakłócenia pracy przewodu pokarmowego i stłuszczenia wątroby. Ponieważ u osób z nieprawidłową masą ciała odnotowuje się za wysokie stężenie cholesterolu w żółci, a zbyt niskie kwasów żółciowych, często diagnozuje się u nich kamicę żółciową, która może prowadzić nawet do niebezpiecznych dla życia schorzeń trzustki. Często występują także kamienie nerkowe, czy dysfunkcje endokrynologiczne, skutkujące zaburzeniami miesiączkowania i utrudniające zajście w ciąże ( i jej donoszenie).

Liczne badania naukowe dowodzą związku otyłości z występowaniem chorób nowotworowych, szczególnie raka wątroby, jelita grubego i trzustki. Dodatkowo, u kobiet otyłych rośnie prawdopodobieństwo zachorowania na raka sutka, trzonu macicy, czy pęcherzyka żółciowego, zaś u mężczyzn częściej występują nowotwory prostaty.

Osoby z nieprawidłową masą ciała często borykają się z takimi trudnościami psychicznymi  obniżenie nastroju (dystymia, depresja), zaburzenia lękowe, fobia społeczna, wycofanie społeczne (spowodowane obawą przed negatywną oceną społeczeństwa), spowalnia pracę mózgu. Istnieją hipotezy, że zaburzona masa ciała przyczynia się do rozwoju choroby Parkinsona oraz Alzheimera.

Jak widzimy, nadmierny przyrost wagi ciała może nieść za sobą ogrom zagrożeń dla naszego zdrowia, a niekiedy nawet życia. Leczenie kompulsywnego objadania się, leczenie otyłości najlepiej zacząć jak najwcześniej, nie dopuszczając do spustoszenia organizmu i nieodwracalnych następstw. Nasza Klinika Leczenia Otyłości w Warszawie w ramach turnusu leczenia zaburzeń odżywiania, oferuje zajęcia dedykowane pacjentom z zawyżoną masą ciała, prowadzone przez specjalistów doświadczonych w leczeniu nadwagi i otyłości.

Przyczyny kompulsywnego objadania się

Podobnie jak w przypadku pozostałych zaburzeń jedzenia, także napady kompulsywnej żarłoczności są wypadkową wielu czynników. Odpowiedzialne za ich powstawanie są uwarunkowania:

Objawy kompulsywnego jedzenia

Kryteria diagnostyczne BED

Kompulsywne jedzenie, leczenie w Centrum Leczenia Otyłości w Warszawie

Leczenie nadwagi oraz otyłości, a przede wszystkim jednej z ich przyczyn, czyli kompulsywnego jedzenia powinno odbywać się poprzez psychoterapię, najlepiej grupową i indywidualną. Nieoceniony jest także regularny kontakt z psychodietetykiem, a w niektórych przypadkach psychiatrą doświadczonym w leczeniu pacjentów z nadwagą. Niezwykle pomocna dla akceptacji własnego ciała jest Terapia Obrazu Ciała https://otulenie.pl/terapia-obrazu-ciala-body-image/. W naszym Centrum Leczenia Otyłości w Warszawie kładziony jest nacisk na te formy terapii. Teoria dietetyki wzmacniana jest praktycznymi warsztatami dietetycznymi uczącymi właściwych zachowań żywieniowych. Pacjenci, pod okiem dietetyka, edukują się w zakresie przyrządzania zbilansowanych, smacznych i nietuczących potraw. Uwzględniane są ich indywidualne preferencje żywieniowe, alergie i nietolerancje pokarmowe. Efekty terapii wzmacniane są pracą z ciałem, ruchem i innymi skutecznymi metodami leczenia otyłości.

W Centrum Leczenia Otyłości „Otulenie” w Warszawie kompleksowemu leczeniu poddajemy nie tylko osoby, których nadwaga czy otyłość wynika z przyczyn emocjonalnych. Na nasze wsparcie mogą liczyć także ci pacjenci, których problem jest następstwem zaburzeń endokrynologicznych (nadczynność, niedoczynność tarczycy/Hashimoto), przyjmowania leków (na przykład psychotropowych), czy predyspozycji genetycznych.

Otyłość

Otyłość, wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jest chorobą przewlekłą prowadzącą do zaburzeń metabolicznych i w dalszej kolejności do innych negatywnych skutków zdrowotnych.
Stąd prewencja, rozpoznawanie i leczenie otyłości jest istotnym aspektem działań medycznych.

W Ośrodku Leczenia Zaburzeń Odżywiania „Otulenie” zajmujemy się leczeniem otyłości zachowawczo, co oznacza, że bazujemy na zmianie stylu życia oraz ewentualnej farmakoterapii.

Na pierwszym spotkaniu w ośrodku Pacjent zostanie poddany badaniu, które ma na celu ustalić potencjalne przyczyny otyłości, możliwe zaburzenia współistniejące oraz inne czynniki mogące wpłynąć na proces leczenia.

Na wizytę z lekarzem warto przygotować badania laboratoryjne nie starsze niż 1 miesiąc, pomiary antropometryczne oraz  pomiary ciśnienia tętniczego krwi (opisane niżej). Jeśli chorujesz przewlekle przygotuj również swoją dokumentację medyczną oraz  listę leków oraz suplementów diety- jeżeli są stosowane.

Po zebraniu wszystkich potrzebnych informacji o stanie zdrowia rozpisywany jest indywidualny plan leczenia oraz ewentualna dalsza diagnostyka.

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi i tętna – wszystkie wartości i godzinę z datą prosimy zapisywać w zeszycie.

Pomiary antropometryczne – badane rano na czczo po opróżnieniu pęcherza moczowego

Badania laboratoryjne zalecane do wykonania przed pierwszą wizytą lekarską:

  1. Glukoza z krwi żylnej na czczo
  2. Lipidogram (cholesterol całkowity, LDL, HDL, triglicerydy)
  3. Parametry wątrobowe (ALT, AST, GGT)
  4. Parametry tarczycy: TSH
  5. Parametry nerkowe: kreatynina, kwas moczowy

Interdyscyplinarny zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu zaburzeń odżywiania zaprasza dorosłych, młodzież i dzieci od 13 roku życia do Ośrodka "Otulenie" w Warszawie. Prowadzimy holistyczną terapię anoreksji, bulimii, kompulsywnego jedzenia (kompulsywnego odżywiania się), ortoreksji, atypowych zaburzeń odżywiania

© 2020 otulenie.pl . All Rights Reserved.

Realizacja: Magia usług