O nas » Otulenie | Klinika zaburzeń odżywiania
Image

Nasza filozofia

 

 

 

vegetables

Jesteśmy zespołem profesjonalistów, w skład którego wchodzą:

KADRA
Psychoterapeuci prowadzący indywidualną, grupową i systemową terapię zaburzeń odżywiania: Agnieszka Chmielewska, Gabriela Sułkowska-Wirowska, Kamila Drężek (Sitkowska), Berna Kartal, Edyta Świerczewska, Ewa Linke, Anna Nowowiejska, Piotr Brud, Bogusław Włodawiec, Aleksandra Szygendowska.                                                                                                                                      Lekarze psychiatrzy: dr Anna Wardęga, dr Magdalena Krawiec, dr Magdalena Bochenek-Szczepanik,          Dietetycy/psychodietetycy: Natalia Kurowska, Ewa Jagodzińska-Piekarniak, Patrycja Klimczyk, Violetta Brzozowska, Barbara Jóżefiak, Agata Ziemnicka (zajęcia teoretyczne i praktyczne)
Choreoterapeuta/ trener pracy z ciałem/ technik oddychania/ relaksacji/ mindfulness, DMT: Agnieszka Szymańska-Kierlandczyk, Marzena Szajna, Renata Oczkowska, Karolina Grześkiewicz, Kamila Drężek
Arteterapeuta/ psychoterapeuta wykształcony w metodach psychodramy, psychorysunku : Anna Sak-Gumińska
Dogoterapeuta: Anna Mirkowska
Osteopata: Bartosz Kościuch
Gastroenterolog/ internista/pediatra: dr Łukasz Szwed, dr Zuzanna Porycka, dr Karolina Mył, dr Wioletta Rzeszotarska-Matuszewska
Neurolog: dr Maria Wysocka-Bąkowska
Superwizor: Iwona Oleksiuk-Toboła

Współpraca

 Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Psychodietetyk Monika Górecka współpracująca z Ośrodkiem "Otulenie" w zakresie leczenia anoreksji, bulimii i innych zaburzeń jedzenia     Psychodietetyk Monika Górecka

Piotr Brud https://www.znanylekarz.pl/piotr-brud/psycholog-psychoterapeuta/warszawa

Agnieszka Chmielewska

Psycholog, psychoterapeuta, zastępca Koordynatora
Absolwentka Psychologii na SWPS, Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych, Resocjalizacji i Pedagogiki na UW. Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, które posiada rekomendację sekcji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na Psychiatrycznym Oddziale dla Dzieci i Młodzieży w Konstancinie, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową młodzieży, a także konsultacje dla rodziców i rodzin, na Psychiatrycznym Oddziale Dziennym dla Dzieci w Warszawie, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii, a także odbywając staże w IPiN na Oddziale Dziennym dla Osób z Zaburzeniami Afektywnymi, na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym na warszawskiej Ochocie i w Poradni Zdrowia Psychicznego w Tarczynie.
Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Pracuje z osobami dorosłymi oraz z młodzieżą. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową oraz konsultacje dla rodziców.  W Ośrodku Leczenia Zaburzeń Odżywiania „Otulenie” prowadzi psychoyterapię grupową oraz filmoterapię.
Swoją pracę superwizuje u certyfikowanych superwizorów.

Bogusław Włodawiec

Psycholog, psychoterapeuta. Specjalizuje się w problematyce zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych, depresji, uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia i DDA. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji w czasopismach specjalistycznych, między innymi:

http://www.psychologia.net.pl/e-booki/rozmowy-o-zlosci.pdf

http://www.psychologia.net.pl/e-booki/rozmowy-o-zaburzeniach-odzywania.pdf

Obszary pracy:

 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • fobia społeczna
 • zaburzenia nastroju
 • regulacja emocji
 • zaburzenia psychotyczne (schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa)
 • zaburzenia osobowości (też borderline)
 • trudności w relacjach interpersonalnych
 • niska samoocena, niskie poczucie własnej wartości
 • tendencje i zachowania autodestrukcyjne
 • uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 • uzależnienia behawioralne
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia adaptacyjne
 • przemoc, agresja, problemy z kontrolą impulsów
 • problemy wynikające z doświadczania nadmiernego stresu

 

Piotr Brud

Psycholog, dyplomowany psychoterapeuta integracyjny, terapeuta EMDR, doktorant w Szkole Doktorskiej UKSW w Warszawie na kierunku psychologia, członek PTT EMDR.
W Ośrodku Leczenia Zaburzeń Odżywiania „Otulenie” w Warszawie prowadzi indywidualną psychoterapię osób nastoletnich, dorosłych, psychoterapię rodzinną i psychoterapię par.

Ukończył 4-letnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii IPZ PTP-SWPS, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Pracuje w podejściu integracyjnym (korzysta z dorobku psychoterapii humanistycznej, poznawczo-behawioralnej i psychodynamicznej). Podejście i metody dostosowuje do indywidualnych potrzeb Klientów. Odbył staż kliniczny w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując jako psycholog i psychoterapeuta m.in. w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Warszawa – Bielany, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach i warsztatach z zakresu psychologii, psychiatrii i psychoterapii. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

https://psychoterapia-piotr-brud.business.site

https://www.znanylekarz.pl/piotr-brud/psycholog-psychoterapeuta/warszawa

Artykuł Piotra: https://kobieta.wp.pl/emocje-uwiezione-w-ciele-konflikt-emocjonalny-moze-przechodzic-na-cialo-6713567461079776a

Agnieszka Szymańska-Kierlandczyk

Choreoterapeuta, specjalista pracy z ciałem, choreograf

Od 20 lat zajmuje się choreoterapią, pracą z ciałem, treningiem relaksacyjnym. Była uczennicą i współpracownikiem dr Zofii Aleszko, prekursorki choreoterapii klinicznej w Polsce. Od ponad 10 lat jest pracownikiem Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania na Oddziale Dziennym i Całodobowym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie prowadzi autorskie zajęcia z choreoterapii, pracy z ciałem, a także ćwiczenia oddechowe dla osób z zaburzeniami odżywiania, nerwicą i zaburzeniami osobowości.

Jest absolwentką Akademii Ruchu i Tańca, Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Pedagogicznym, a także Szkoły Aktorskiej i Telewizyjnej SPOT w Krakowie. Ponadto ukończyła Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studia Kształcenie Muzyczno – Ruchowe w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Była też wykładowcą na wyżej wymienionym kierunku. Obecnie jest wykładowcą Podyplomowych Studiów – Psychodietetyka na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Studiów Podyplomowych Poradnictwo Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Jest autorką wielu warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu choreoterapii i arteterapii. W 2013 i 2018 roku otrzymała Nagrodę Burmistrza Dzielnicy Śródmieście za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty warszawskiej. Od lat z powodzeniem łączy pracę terapeutyczną z twórczością artystyczną.

Uważa, że sztuka ma ogromny wpływ na zdrowienie pacjentów, więc w swej pracy wykorzystuje terapeutyczne walory tańca, pantomimy, a także elementarne zadanie aktorskie.
Współpracowała z teatrami w Warszawie i Krakowie. Współtworzyła projekty artystyczne pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury. Współtworzy Interdyscyplinarny Festiwal Sztuk M[i]aSTO Gwiazd.

 

Edyta Świerczewska

Psychoterapeuta, psycholog

Obecnie w trakcie czteroletniego całościowego szkolenia, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie – ostatni rok. Ukończyła całościowy kurs systemowy. Szkoliła się w szkole psychoterapii MABOR. Zrealizowała studia podyplomowe na kierunkach: Stosowana Analiza Zachowania, Przygotowanie Pedagogiczne, Doradztwo Zawodowe i Personalne. Psychologię studiowała w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku społeczna psychologia kliniczna.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Fundacji na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i ich Rodzin, szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, Poradni dla dzieci i ich rodziców oraz w przedszkolu Montessori. Pracowała jako psycholog, terapeuta, prowadząc zajęcia grupowe, indywidualną terapię, warsztaty, konsultacje wychowawcze, wsparcie i szkolenia dla rodziców. Była członkiem zespołu reflektującego podczas sesji rodzinnych w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na zamkniętym całodobowym oddziale psychiatrycznym dla osób dorosłych, gdzie prowadziła terapię indywidulaną, oraz zajęcia rozwojowe. Pracuje w prywatnym gabinecie z młodzieżą, osobami dorosłymi i rodzinami.

W Otuleniu prowadzi konsultacje, terapię indywidualną, rodzinną, oraz spotkania rodzicielskie. Pracuję głównie w podejściu systemowym i psychodynamicznym, korzystająć z myślenia humanistycznego, oraz elementów z nurtu poznawczo-behawioralnego. Stale podnosi swoje kwalifikacje podczas konferencji, szkoleń, webinarów, oraz pracy w zespole. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji indywidualnej i grupowej u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego.

Ewa Linke

Ukończyła WSFiZ na kierunku psychologia (2013 r. Specjalność psychoterapia i terapia seksualna) oraz Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie (2018r), gdzie odbyła czteroletnie, całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie systemowym z dopełnieniem psychodynamicznym, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na stażu w Oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych Vertimed +, udzial w grupach terapeutycznych oraz warsztatowych z zakresu rozwoju osobistego, iudział w Warsztatach dla dobrych rodzicow dzieci z ADHD i /lub sprawiających problemy wychowawcze, organizowane przez poradnie „Poza Schematami”, w Ośrodku Pomocy Społecznej dzielnicy Targówek w dziale wsparcia rodziny, gdzie pracowała z całymi rodzinami i dziećmi w wieku 6-12 lat, na stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży na całodobowym oddziale psychiatrycznym, w  Szpitalu Uzdrowisko Konstancin na całodobowym oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży, gdzie prowadziła konsultacje rodzinne, zajęcia warsztatowe z rozwoju osobistego, pracy nad emocjami, psychorysunek i psychoterapię indywidualną oraz w poradni psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w Instytucie Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka. Od kilku lat związana z prywatną poradnią, gdzie prowadzi długoterminową psychoterapię indywidualną i rodzinną.

Stale podnosi swoje kompetencje poprzez liczne szkolenia m.in. „Pacjent z zespołem zaburzeń więzi i traumatyzującym doświadczeniem różnych nadużyć”, „Warsztaty z logoterapii, czyli sztuka poszukiwania sensu”, „Depresja poporodowa matki a ryzyko krzywdzenia dziecka” i wiele innych.

W Otuleniu prowadzi konsultacje i terapię rodzinną. Swoja prace poddaje stałej superwizji.

Łukasz Szwed

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterolog.

W 2007 r. ukończył studia na kierunku lekarskim. W latach 2009-2013 pracował w Klinice Gastroenterologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie oraz w Oddziale Gastroenterologii Szpitala Bielańskiego. W latach 2014- 2015 pracował jako lekarz dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojskowego Instytutu Medycznego.

Od 2014 specjalista chorób wewnętrznych. Szkolenie specjalizacyjne w zakresie gastroenterologii odbył w latach 2014-2017 w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, które zakończyło się zdobyciem tytułu specjalisty gastroenterologii.
Od roku 2016 prowadzi zajęcia dla studentów anglojęzycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W trakcie swojej pracy i edukacji wykonuje rocznie około tysiąca gastroskopii i kolonoskopii, w tym zabiegi endoskopowej polipektomii, poszerzania zwężeń w przewodzie pokarmowym, koagulacji zmian popromiennych oraz tamowania krwawień z przewodu pokarmowego. Wykonuje badania ultrasonograficzne przewodu pokarmowego (USG), z uwzględnieniem ultrasonograficznej oceny ścian żołądka i jelit. Jest jednym z niewielu lekarzy wykonujących 24-godzinny pomiar pH-metrii i impedancji przełyku w opornej na leczenie chorobie refluksowej przełyku.

Swoją wiedzę poszerza uczestnicząc w krajowych i zagranicznych sympozjach i konferencjach dotyczących gastroenterologii, endoskopii i ultrasonografii.
W swojej praktyce leczy m.in. chorych z niewydolnością wątroby, z nieswoistymi zapaleniami jelit (choroba Leśniowskiego- Crohn’a i wrzodziejące zapalenie jelita grubego), chorobą refluksową i zespołem jelit drażliwego.

Od 2008 r. współtworzy Specjalistyczny Gabinet Endoskopowy i USG doktora Tadeusza Szweda.

Berna Kartal

Mgr psychologii klinicznej, certyfikowana psychoterapeutka w nurcie DBT (Terapia Dialektyczno Behawioralna), w trakcie czteroletniego szkolenia w nurcie CBT (Terapia Poznawczo Behawioralna).

Członek PTDBT (Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno Behawioralnej) podlegający regularnym, cotygodniowym superwizjom. Diagnoza i terapia nastolatków (od 15 r.ż.) oraz osób dorosłych. Prowadzi sesje w dwóch językach: języku polskim i języku angielskim.

Poza pracą terapeutyczną posiada również doświadczenie jako trener umiejętności psychospołecznych prowadząc grupowe treningi, warsztaty. Praca w nurcie DBT, którego celem jest zbudowanie życia wartego przeżycia, m.in. poprzez rozwijanie następujących umiejętności: uważności (mindfulness), regulacji emocji, skuteczności interpersonalnej oraz radzenia sobie w kryzysie.

Anna Sak-Gumińska

Anna Sak-Gumińska. Terapeuta Rodzinny. W swojej pracy łączy doświadczenie Coacha Kryzysowego certyfikowanego przez Polskie Towarzystwo Psychotraumatologiczne i dyplomowanego Life Coacha.

Korzysta z elementów Interwencji kryzysowej i wiedzy psychologicznej kończąc ostatni semestr studiów na Wydziale Psychologii SWPS. Trenerka i Szkoleniowiec.

Specjalizuje się w Indywidualnej pracy z Nastolatkiem od 12 roku życia, u którego występuje Kryzys. Pomaga Młodym Dorosłym. Pracuje systemowo z Rodzicem, Rodziną i Nastolatkiem.

Pociągają ją wyzwania i zmiany. Potrafi odkryć i pokazać mocne strony Młodego i Dojrzałego człowieka. Razem układa życiowe puzzle, które budują poczucie własnej wartości, świadomość sprawczości i wzmacniają w pogubieniu.

Bogate Doświadczenie zawodowe w pracy z Klientami:
• Centrum Praw Kobiet
• Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
• Instytut Psychologii Zdrowia PTP
• Telefon Zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym 116 123
• Ośrodki Pomocy Społecznej w unijnym Projekcie Aktywna Rodzina
• Fundacja Dobrze Że Jesteś
• Fundacja Savant działająca na rzecz Dzieci i Dorosłych z ADHD i zespołem Aspergera oraz innymi wyzwaniami rozwojowymi

W Ośrodku Leczenia Zaburzeń Odżywiania „Otulenie” w Warszawie prowadzi Grupę Wsparcia dla Rodziców Dzieci z zaburzeniami odżywiania. W czasie Turnusu terapeutycznego pracuje z Nastolatkami w trakcie leczenia anoreksji, bulimii, kompulsywnego jedzenia i jego następstw (nadwagi, otyłości), ortoreksji i innych zaburzeń prowadząc zajęcia Psychorysunku. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Maria Wysocka-Bąkowska

Neurolog, specjalizuje się w leczeniu migreny, klasterowego bólu głowy; bólu przewlekłego, zaburzeń krążenia mózgowego, zaburzeń lękowych i depresyjnych, zaburzeń odżywiania.
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, doktorant w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Pracowała w Klinice Neurologicznej Akademii Medycznej w Warszawie, najpierw jako asystent potem adiunkt, następnie 15 lat jako Ordynator Oddziału Neurologicznego i Udarowego szpitala miejskiego.
Brała udział w międzynarodowych kongresach i zjazdach, licznych stypendiach zagranicznych, szkoleniach dla lekarzy i farmaceutów. Autorka licznych artykułów naukowych i przeglądowych,  ekspertka w mediach, radio, telewizji, czatach i portalach edukacyjnych dla pacjentów.
Doświadczenie zdobywała m.in. w Bostonie w USA oraz na Uniwersytecie w norweskim Trondheim.
Stypendystka New England Medical Centre, Tufts University, Headache Centre w Bostonie, USA: Neurologia i leczenie bólów głowy.
W Spaulding Hospital Harward School of Medicine w Bostonie : Chronic Pain Management, ukończyła także kursy w Harvard School of Medicine: Headache, Neurooftalmology, Pain Management

Karolina Bukowska (Grześkiewicz)

Instruktor pracy z ciałem, jogi i pilatesu

Absolwentka studiów doktoranckich na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ze specjalnością kinezygerontoprofilaktyka. Certyfikowany nauczyciel Pilates (Body Balanced Pilates School), animator rekreacji ruchowej i praktyk form ruchowych mindfulness, ukończyła kurs Terapii Tańcem i Ruchem DMT (Dance Movement Therapy), Pasjonatka i praktyk świadomej pracy z ciałem i ruchem oraz rozwoju akceptacji i świadomości ciała w nieodłącznym połączeniu z umysłem.
Posiada 13 letnie doświadczenie prowadzenia grupowych zajęć ruchowych z ludźmi w nurcie mindfulness w różnych grupach wiekowych (Pilates, Yoga Flow, Trening funkcjonalny, Ćwiczenia oddechowe, Flow Move).

Od 5 lat prowadzi zajęcia wg autorskiego programu świadomej pracy z ciałem, ruchem i oddechem FLOW MOVE with Karo („ruchowy mindfulness”). Zajęcia te są okazją do budowania głębszego kontaktu z ciałem, ruch jest inicjowany przez oddech. Wykorzystując uważność na naturalny oddech w integracji z ruchem próbuje stworzyć warunki sprzyjające pojawieniu się stanu „przepływu” (z ang.flow).

Obecnie łączy pracę z ciałem i ruchem z wiedzą i doświadczeniami zdobytymi na szkoleniach i warsztatach  (DMT Dance Movement Therapy®, BMC BODY-MIND CENTERING® , Movement Medicine).

Marzena Szajna

Specjalista pracy z ciałem, oddechem (metoda Butejko), trener Mindfulness

Z wykształcenia mgr rachunkowości i controllingu a zamiłowania Instruktor Rekreacji Ruchowej ze specjalnością fitness w szkole Reebok University Poland.

Ukończyła kurs na Trenera Mentalnego w Vital Academy. Merytoryka programu jest oparta na 4 filarach zdrowia: racjonalnej diecie, umiarkowanym ruchu, regenerującym śnie i relaksie.

Przez wiele lat była managerem punktu dietetycznego i równocześnie prowadziła zajęcia ruchowe dla klientów korzystających z usług Dietetyka.

Prowadzi zajęcia w 6 klubach min Warszawa, Wołomin i Legionowo https://zdrofit.pl/wolomin

Uczestniczka wielu konwencji, warsztatów i szkoleń min Pilates w wadach kręgosłupa, kolan i klatki piersiowej, Mobilność w rehabilitacji i sporcie, Powięź w terapeutycznej pracy z ciałem, Trening mięśni dna miednicy, Zdrofit Power, Zdrofit Harmony, wzmacnianie ze sprzętem w ZdrofitAkademy.

Gość specjalny w „Pytaniu na śniadanie” w programie „UWAGA NADWAGA” punktu dietetycznego gdzie program odchudzający był połączony z aktywnością fizyczną.

Certyfikowany Instruktor „Buteyko Clinic International” – Oddychanie funkcjonalne

Certyfikowany Instruktor Tlenowa przewaga ”OxygenAdvantage” – rewolucyjnej techniki oddechowej, która zwiększa wydolność fizyczną i symuluje trening wysokogórski.

Marzena specjalizuje się w zajęciach z oddychania, relaksacji, mindfulness, a także Zdrowy kręgosłup, Pilates. Energiczna i pełna optymizmu dwóch synków. Podczas prowadzonych przez siebie zajęć zwraca szczególną uwagę na poprawność techniczną wykonywanych ćwiczeń oraz odpowiednią intensywność, dostosowaną do specyfiki osób z zaburzeniami odżywiania. Na jej zajęciach nigdy nie gości nuda i monotonia. Sprawi, że będą one nie tylko drogą do uzyskania zamierzonych efektów, ale także miło spędzonym czasem. Zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym kieruje się zasadą „ Za parę miesięcy będziesz sobie dziękował, że dziś się nie poddałeś „

Prowadziła równocześnie szkolenia i zajęcia ruchowe w firmie Procter&Gamble Polska Sp. Zo.o. a także w klubie New Age Fitness w Warszawie

Kamila Drężek (Sitkowska)

Psycholog, trener, psychoterapeuta DMT

Ukończyła psychologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS, Szkołę treningu i warsztatu psychologicznego INTRA oraz 4-letnie szkolenie psychoterapii DMT/DMP (Dance Movement Therapy/Psychotherapy), a także szereg szkoleń specjalistycznych z zakresu pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym, doświadczającym kryzysów, zaburzeń lub skutków przeżytej traumy.

W swojej pracy zwraca uwagę na ciało jako integralny element komunikacji interpersonalnej i doświadczania samego siebie. Wprowadzanie pozawerbalnych technik do pracy psychoterapeutycznej pozwala jej na dotarcie do nieświadomych aspektów, rozwiązywanie trudności, których źródeł intelektualnie nie znamy, zwalczanie uogólnionego napięcia i lęku, odreagowywanie stresu zapisanego w ciele oraz nawiązywanie kontaktu terapeutycznego w sytuacjach utrudnionej werbalizacji. W swojej pracy kładzie nacisk na budowanie pozytywnego obrazu siebie, umiejętność wyrażania emocji w sposób bezpieczny i konstruktywną komunikację.

Pracuje zarówno z dorosłymi, jak i z młodzieżą oraz dziećmi. Oferuje pomoc w przezwyciężaniu kryzysów życiowych, lęków, niskiego poczucia własnej wartości, odnajdowaniu motywacji życiowej, wychodzeniu z destrukcyjnych schematów i ról, przepracowywaniu trudnych doświadczeń z przeszłości, odzyskiwaniu równowagi życiowej i realizowaniu własnych celów. W swojej pracy wykorzystuje proces twórczy, dostosowując metody pracy do potrzeb, możliwości i zasobów klienta. Kładzie nacisk na proces doświadczania, odczuwania, rozpoznawania sygnałów, płynących z wnętrza, z ciała, intuicji.
„W procesie terapii na pierwszym miejscu stawiam relację między klientem, a terapeutą. Szczerość, zaufanie i wymiana wzajemnych odczuć pozwalają na udanie się w terapeutyczną podróż różnymi ścieżkami. W swojej pracy korzystam z technik uwrażliwiania świadomości siebie i integracji sfery ciała, emocji i intelektu.”Doświadczenie zdobyła pracując m.in. w takich miejscach jak: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza (Dzienny Oddział Psychiatryczny), Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, gdzie przez ponad 2 lata pełniła funkcję Psychologa, a następnie Kierownika placówki o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży, Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM, gdzie od 2015 roku regularnie prowadzi praktykę psychoterapeutyczną oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego Educatio.

Przeszła kursy doszkalające w następujących tematach:

– prewencja samobójcza, suicydologia, wspieranie osób w żałobie
– trauma i zaburzenia przywiązania
– obraz ciała, świadomość cielesna w psychoterapii
– potrzeby osób LGBT+ w kontekście psychoterapii
– duchowość w psychoterapii
– MBSR (Mindfulness Stress Reduction)
– praca z genogramem
– symbolika Jungowska
– socjoterapia

Anna Wardęga

Psychoterapeuta, psychiatra (w trakcie specjalizacji).

Obecnie pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, prowadzi również prywatną praktykę. Odbywała staże między innymi w Szpitalu im. Józefa Dietla w Krakowie, w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Lublinie oraz w Cleveland Clinic w Ohio w USA. Doświadczenie psychiatryczne oraz psychoterapeutyczne zdobywała w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w Szpitalu Klinicznym im. Dr J. Babińskiego w Krakowie oraz w Szpitalu Psychiatrycznym w Lublinie. Regularnie poddaje się superwizji oraz bierze udział w konferencjach.

Anna Nowowiejska

Psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Szkoły Psychoterapii w Centrum CBT.
Od 17 lat pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym włączając, w zależności od celu i potrzeb, inne podejście terapeutyczne.
Ukończyła liczne dodatkowe szkolenia, m.in. z terapii par, interwencji kryzysowych itd. Ma na koncie liczne staże m.in. w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym na Oddziale Klinicznym Wieku Rozwojowego.
Posiada międzynarodowy Certyfikat coacha ICC ( numer licencji: 5747).
Była pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w katedrze Różnic Indywidualnych i przez wiele lat prowadziła moduły specjalizacyjne w Wyższej Szkole Bankowej w ramach Psychologii w Biznesie.
Prowadzi terapie osób dorosłych oraz młodzieży. Procesy terapeutyczne superwizje u certyfikowanych superwizorów PTTPB.

Obszary specjalizacji:

 • zaburzenia odżywiania
 • depresja i zaburzenia afektywne
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne
 • samookaleczenia
 • trichotillomania
 • zaburzenia osobowości
 • tiki i Zespół Tourette’a
 • terapia par
 • interwencje kryzysowe

 

Natalia Kurowska

Dietetyk, psychodietetyk.

Specjalista w zakresie leczenia zaburzeń odżywiania, w tym anoreksji, bulimii, kompulsywnego jedzenia dzieci i dorosłych. Specjalistka leczenia otyłości. Specjalizuje się w leczeniu chorób dietozależnych dzieci i dorosłych, zaburzeń odżywiania, prowadzi konsultacje w zakresie żywienia kobiet w ciąży oraz karmiących, żywienia klinicznego.

Martyna Szczepańska

Jest psychologiem oraz terapeutą w trakcie całościowego szkolenia w Szkole Psychoterapii w nurcie CBT. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła szkolenie terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży oraz liczne kursy i szkolenia dotyczące terapii dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, także w zakresie zaburzeń odżywiania. Jestem certyfikowanym terapeutą Treningu Umiejętności Społecznych, Treningu Zastępowania Agresji oraz Terapii Ręki I i II stopnia. Przyjmuje młodzież oraz osoby dorosłe. Specjalizuje się w terapii zaburzeń odżywiania, zaburzeń depresyjnych oraz lękowych.

Swoje doświadczenie zdobywała m.in w poradniach zdrowia psychicznego, psychologiczno-pedagogicznych, współpracując z wyższą uczelnią pedagogiczną oraz prowadząc prywatną praktykę. Odbyła staż kliniczny pracując z osobami dorosłymi w Ośrodku Terapeutycznym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz jako koterapeuta par i rodzin w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas udzielania pomocy psychologicznej kieruje się przede wszystkim dobrem pacjenta. Bardzo ważne dla mnie niej stworzenie z pacjentem odpowiedniej relacji oraz przestrzeni w której będzie czuł się bezpiecznie i swobodnie. Szczególną uwagę zwraca na odkrywanie potrzeb pacjenta, jego zasobów, możliwości i umiejętności.

Renata K. Oczkowska

Trener rozwoju osobistego i pracy z ciałem

– Certyfikowany Provider TRE®
– Certyfikowany Coach EMCC
– Absolwent rocznego Kursu technik terapii tańcem i ruchem IBA
– Trener Umiejętności Społecznych dzieci i młodzieży
– Praktyk Masażu Acess Bars
– Praktyk Masażu Dotyk Motyla

Prowadzi szkolenia i warsztaty w zakresie umiejętności miękkich, pracy z ciałem oraz w zakresie rozwijania kreatywność m.in. Design Thinking. Pracuje z dziećmi oraz dorosłymi (grupowo i indywidualnie), a jej ulubionym obszarem pracy jest wspieranie kobiet. Ukończyła szereg studiów w zakresie zarzadzania i biznesu i w tym obszarze wiele lat pracowała. Ukończyła również studia podyplomowe Kompetencje psychologiczne i negocjacyjne i inne szkolenia w zakresie kompetencji miękkich. Jej pasją jest praca z drugim człowiekiem w poszukiwania zmian w jego życiu, które prowadzą do szczęśliwszego życia, realizowania marzeń i celów, uwalniania od stresu, napięć w ciele i emocji itd. Dlatego w swojej pracy ma podejście holistyczne. Wspiera innych w odkrywaniu potrzeb ich serca, ciała, umysłu i duszy, tak by uznali swoją osobistą MOC i po nią sięgali.

Współzałożyciel i Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia TRE.
Uczestnictwo w Stowarzyszeniu pozwala jej na realizację potrzeby pracy non profit, prospołecznej. Inicjator i pomysłodawca pionierskiego Projektu dla szkół w Polsce pn. „Uwolnij sTRE®s: sTREs dla nauczycieli, sTREs dla uczniów”.

https://pytanienasniadanie.tvp.pl/57458649/terapeutyczna-metoda-tre

Weronika Marczak

Psycholog

Wykształcenie:
Psycholog o specjalności klinicznej – Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

• Trener Treningu Umiejętności Społecznych
• Trener Treningu Umiejętności Społecznych dla nastolatków
• Trener Treningu Umiejętności Społecznych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
• Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach
• Uprawnienia Diagnostyczne – Skala Inteligencji Stanford-Binet 5

Ewa Jagodzińska-Piekarniak

Dietetyk kliniczny, psychodietetyk

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierunku Dietetyka a także podyplomowych studiów Psychodietetyka oraz Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie.
Znajduje się w gronie specjalistów polecanych przez Fundację Insulinooporności.
Należy do Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków oraz Polskiego Towarzystwa Dietetyki.
Pracuje z pacjentami w różnym wieku, zarówno dziećmi i młodzieżą jak i osobami dorosłymi. Konsultuje pacjentów
Swoje, ponad dwunastoletnie, doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym oraz Centrum Terapii PROMITIS i Centrum Terapii i Rozwoju Indygo konsultując również pacjentów z zaburzeniami odżywiania.
Była wykładowcą Wyższej Szkoły Rehabilitacji (kierunku psychodietetyka).
Uczestniczka i wykładowca konferencji naukowych.
Jako ekspert udzielała wywiadów dla portali internetowych, czasopism, radio i telewizji.
Cały czas aktywnie poszerza swoją wiedzę.
Praca jest jej wielką pasją. Jest otwartą, ciepłą i wyrozumiałą osobą, która stara się zrozumieć oczekiwania i potrzeby każdego pacjenta.

Aleksandra Szygendowska

Psycholog, trener, psychoterapeuta systemowy 

Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne, terapeutyczne oraz diagnostyczne zarówno w prywatnym gabinecie, jak i szpitalach, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz poradniach zdrowia psychicznego. Przez kilka lat zdobywała doświadczenie współorganizując działania wspierające pracę profilaktyczną w SZRP na szczeblu centralnym w Zarządzie Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, w tym organizowała i prowadziła szkolenia miękkie dla żołnierzy Oddziałow ŻW, odpowiedzialnych za realizację działań profilaktycznych w SZRP w całej Polsce, opracowywanie programów profilaktycznych do realizacji w SZRP (jest autorką ogólnopolskiego programu profilaktycznego dla SZRP  „Profilaktyka narkotykowa w SZRP w latach 2006 – 2010”). Przez wiele lat była związana z Fundacją Pedagogium oraz Akademią Leona Koźmińskiego w zakresie szkoleń psychologicznych i badawczym. Ukończyła Uniwersytet SWPS z tytułem magistra społecznej psychologii klinicznej  (2004 r.) z modułami specjalizacyjnymi z obszaru terapii systemowej, Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego  (INTRA 2005), studia podyplomowe z pedagogiki ogólnej oraz doradztwa zawodowego. Odbyła staże kliniczne w  Bródnowskim oraz Praskim Szpitalu na oddziałach psychiatrycznych (w szpitalu Praskim, pod opieką superwizyjną dr Ewy Woydyłło Osiatyńskiej w Zespole Terapeutycznym). Uczestniczka wielu  kursów m.in. z zakresu psychoterapii, komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, coachingu, planowania i modyfikacji drogi zawodowej, treningu twórczości, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w zakresie lęku i depresji, a także interwencyjnych i diagnostycznych.

Na co dzień prowadzi konsultacje rodzinne, terapię par, psychoterapię indywidualną młodzieży oraz dorosłych pacjentów oraz terapię grupową.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora.

Prywatnie ma rodzinę, lubi podróże, góry, zwierzęta i sztukę. Lubi malować i pisać. Jest współautorką lub autorka publikacji psychologicznych i profilaktycznych.

Szkolenia diagnostyczne:

*SB5, IDS-2, Leiter 3, ADOS -2, klasyfikacja ICF, diagnoza autyzmu, diagnozy FAS/FAE, mutyzmu wybiórczego, przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, diagnoza i postępowania w przypadku wykorzystania seksualnego dzieci, profilaktyka i interwencja samobójstw.

plant
Tree
„Nigdy nie jest za późno na włączenie światła. Zdolność do przełamania niezdrowego nawyku lub wyłączenia starej taśmy nie zależy od tego, jak długo trwała. Zmiana perspektywy nie zależy od tego, jak długo trzymałeś się starego widoku. Kiedy przełączysz przełącznik, nie ma znaczenia, czy było ciemno przez dziesięć minut, dziesięć lat czy dziesięć dekad. Światło wciąż oświetla pomieszczenie i eliminuje mętność, pozwalając Ci zobaczyć rzeczy, których wcześniej nie widziałeś. Nigdy nie jest za późno na nowe spojrzenie.”

© 2020 otulenie.pl . All Rights Reserved.

Realizacja: Magia usług