Marta Figurska psychoterapeuta CBTPsycholog, certyfikowana psychoterapeutka CBT (certyfikat PTTPB nr 1394). Ukończyła czteroletnie szkolenie w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie oraz całościowe szkolenie w Terapii Schematu, rekomendowane przez międzynarodowe Stowarzyszenie ISST.

Już podczas studiów starała się gromadzić doświadczenie zawodowe, uczestnicząc w licznych stażach oraz wolontariatach. W Stowarzyszeniu POMOST działającym na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i ich Rodzin miała okazję przyjrzeć się, jak działa system oparcia społecznego, ułatwiający powrót osobom po kryzysie psychicznym do aktywnego życia w środowisku lokalnym. Podczas stażu w Telefonie Zaufania 116111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pomagała dzieciom oraz młodzieży, którzy borykali się z różnego rodzaju codziennymi kryzysami. Staż odbywała m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, gdzie doświadczyła pracy z osobami z zaburzeniami osobowości oraz zaburzeniami odżywiania. Doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii zdobywała w Mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego, w którym prowadziła terapię osób m.in. z zaburzeniami odżywiania. Autorka kursów samopomocowych: „Przezwyciężanie błędnego koła negatywnych myśli”, „Jak poradzić sobie z lękiem o przyszłość” oraz „Wewnętrzny krytyk- jak go oswoić?”

Oferuje konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie Poznawczo- Behawioralnym oraz Terapii Schematu, choć bliskie są jej także założenia Terapii Akceptacji i Zaangażowania oraz Mindfulness.

Pracuje pod stałą superwizją. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Association for Contextual Behavioral Science Polska.