Psychodrama » Otulenie

Psychodrama

Psychodrama opiera się na wcielaniu w różne postaci, w celu odegrania zaimprowizowanych ról, w trakcie których pacjent ma możliwość wyrażenia emocji i skonfrontowania ich z pozostałymi członkami grupy i terapeutą. Nadrzędnym celem tego rodzaju terapii zaburzeń odżywiania, podobnie do pozostałych, jest uzyskanie wglądu w naturę swoich problemów, poprzez uzmysłowienie ukrytych uczuć i treści. Odbywa się to poprzez odgrywanie scenek, które są niczym innym jak ponownym przeżyciem określonych sytuacji z życia, tym razem bardziej „na zimno”, w bezpiecznym, wspierającym otoczeniu grupy. To psychodrama zwróciła uwagę na istotę pracy z ciałem i pozawerbalnej komunikacji. Ojcem tej techniki leczenia zaburzeń odżywiania jest Jakob Moreno, który obserwując spontaniczne zabawy dzieci, beztrosko wcielające się w wymyślane przez siebie role, dostrzegł w swobodnej, twórczej, ekspresji, olbrzymi potencjał leczniczy. Na podstawie tej obserwacji wysnuł wniosek, że przemożną rolę w procesie zdrowienia odgrywa twórcze, nieskrępowane działanie, łamiące dotychczasowe schematy. Przykładał on ogromną wagę do grupy jako medium. Według niego: “Terapia grupowa i psychodrama wszystko zmieniły, doprowadziły do rewolucji terapeutycznej. Ten proces uzdrowienia – katharsis – nie odbywa się tylko w gabinecie lekarza – odbywa się w grupie, w centrum społeczności” (Moreno 1955) Dyskusja nad odegraną sceną i ponowne przepracowanie nie zawsze przyjemnych emocji przy wspierającej obecności pozostałych członków grupy, pozwalają uzyskać upragnione „oczyszczenie” i dają trwały efekt w leczeniu zaburzeń odżywiania i zaburzeń współistniejących.

Zamknięci w stereotypowo przypisanych nam rolach córki, syna, rodzica czy pracownika, funkcjonujemy sztywno, męcząc się, niejednokrotnie żyjąc w sprzeczności z rzeczywistymi pragnieniami i prawdziwym „ja”…Kreacja na scenie psychodramy umożliwia eksplorację nieodkrytych, nieuświadamianych wcześniej obszarów psychiki, eksperymentowanie, nowe kształtowanie ról, poszerzanie spektrum reakcji i zachowań, co przekłada się na podniesienie samooceny, wzmocnienie poczucia sprawczości i zmniejszenie lęku. Dzięki odbiciu w „lustrze” grupy i ogrywaniu ról, ten rodzaj terapii anoreksji, bulimii i pozostałych zaburzeń, pomaga spojrzeć na problem z szerszych perspektyw, niż jedynie potencjalnej ofiary. Zamiana ról, wcielenie się w kogoś innego, prowadzi do zmiany postrzegania, bardziej obiektywnego rozumienia. Psychodrama wyposaża nas w „narzędzia” przydatne do walki z trudnościami, ułatwia przystosowanie do nie zawsze pożądanych okoliczności, dając odpowiedź na pytanie jak leczyć anoreksję czy inne zaburzenia psychiczne. Terapeuci Ośrodka „Otulenie” wskutek zastosowania tej metody otwierają pacjentów uczestniczących w turnusach leczenia zaburzeń odżywiania na odkrywanie tkwiącego w nich potencjału oraz możliwości w pojawiających się okolicznościach.

Uczestnicy naszego turnusu leczenia zaburzeń odżywiania w Ośrodku „Otulenie” nie muszą obawiać się konieczności żmudnej nauki tekstów czy ruchów. Psychodrama bazuje na spontanicznym scenariuszu, wymyślonym przez uczestników ad hoc, bieżąco modyfikowanym według potrzeb, czym różni się od teatru. To pacjent i jego gotowość do następnego ruchu decyduje o tym, jak będzie on wyglądał i w którym kierunku nastąpi. W naszym Ośrodku, zajęcia psychodramy opierają się na trzech głównych częściach:

  1. Rozgrzewce, dzięki której osiągamy rozluźnienie, większą kreatywność i spontaniczności wśród członków grupy.
  2. Fazy (gry) właściwej
  3. Fazy integracji (sharingu), w której uczestnicy turnusu wymieniają między sobą spostrzeżenia na temat tego, które z własnych przeżyć są podobne do tych przeżywanych w poprzedniej fazie.

Temat, który ma zostać przepracowany, wyodrębniamy na podstawie znajomości problemów jej członków i zgłębionych potrzeb grupy. Dbamy, aby przyczyny anoreksji, bulimii, otyłości i innych zaburzeń każdego z uczestników turnusu zostały starannie przepracowany, a zajęcia odbywały się w atmosferze wzajemnego poszanowania.

© 2020 otulenie.pl . All Rights Reserved.

Realizacja: Magia usług