Psychoedukacja » Otulenie

Psychoedukacja

Psychoedukacja w zaburzeniach odżywiania

Główny cel psychoedukacji stanowi uczynienie pacjenta współodpowiedzialnym za leczenie, umocnienie go w procesie leczenia anoreksji, bulimii czy pozostałych zaburzeń. W Ośrodku Leczenia Zaburzeń Odżywiania „Otulenie” odbywa się to dzięki zacieśnieniu więzi z empatycznym, doświadczonym terapeutą, uważnym na problemy osoby dotkniętej chorobą. Element zaufania, budowanego poprzez pogłębianie relacji pacjent-psychoterapeuta, jest tutaj kluczowy. Dzięki zwiększeniu świadomości choroby i świadomości własnej sprawczości na  leczenia, powrót do zdrowia następuje dużo szybciej, wspierając tradycyjną terapię.
Aktualnie przyjmuje się, że psychoedukacja stanowi zasadnicze oddziaływanie terapeutyczne w leczeniu zaburzeń psychicznych, kładąc szczególny nacisk na najpoważniejsze, przewlekle i często nawracające, czyli bulimię, anoreksję, kompulsywne jedzenie i pozostałe zaburzenia odżywania.

Termin psychoedukacja pochodzi od Francesca Coloma i jest to „umacniający (empowering) trening pacjenta, którego celem jest promowanie świadomości i postawy proaktywnej, dostarczanie narzędzi do obchodzenia się, radzenia sobie i życia z przewlekłą chorobą (tj. zwiększania współpracy w leczeniu, rozpoznawania wczesnych oznak nawrotów, kształtowania stylu życia, radzenia sobie z kryzysami, poprawie komunikacji) i zmiana zachowań oraz nastawień związanych z chorobą. Psychoedukacja zamienia winę na odpowiedzialność, bezradność na proaktywną troskę, a zaprzeczanie na świadomość” .

Cele psychoedukacji:

Cechy skutecznej psychoedukacji:

Interdyscyplinarny zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu zaburzeń odżywiania zaprasza dorosłych, młodzież i dzieci od 13 roku życia do Ośrodka "Otulenie" w Warszawie. Prowadzimy holistyczną terapię anoreksji, bulimii, kompulsywnego jedzenia (kompulsywnego odżywiania się), ortoreksji, atypowych zaburzeń odżywiania

© 2020 otulenie.pl . All Rights Reserved.

Realizacja: Magia usług