Psychoterapia zaburzeń odżywiania » Otulenie

Psychoterapia zaburzeń odżywiania

Wychodząc naprzeciw potrzebom holistycznego oddziaływania na pacjenta, terapia w naszym Centrum Leczenia Zaburzeń Odżywiania odbywa się na kilku płaszczyznach:

Psychoterapia indywidualna

Ten rodzaj terapii umożliwia stworzenie unikalnej więzi pomiędzy pacjentem i terapeutą, dzięki której problemy poddawane są szczegółowej i dogłębnej analizie. Terapeuta koncentruje na tym jednym konkretnym pacjencie, zamiast poszczególnych podmiotach grupy terapeutycznej. Dzięki zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa i sprzyjającej otwarciu atmosferze intymności, pacjent ma możliwość uzyskania wglądu w przyczyny swego zaburzenia i modyfikacji dysfunkcyjnych zachowań.

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa jest metodą wykorzystującą w celach leczniczych dynamikę grupową, czyli relacje i interakcje zachodzące pomiędzy członkami grupy. Wskazane jest też wykorzystanie sytuacji terapeutycznych, jakie stwarza grupa, między innymi takich, jak: uczenie się nowych umiejętności porozumiewania się, współdziałania oraz doświadczania, jakie zachowania utrudniają relacje z ludźmi. Psychoterapia grupowa anoreksji, bulimii, otyłości i innych zaburzeń opiera się na założeniu, że źródłem problemów psychicznych mają źródło są relacje z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. Z tego powodu indywidualne trudności znajdują swoją emanację i są odczuwalne również w grupie terapeutycznej, w relacjach z uczestnikami, z całą grupą i z prowadzącymi ją terapeutami.

Psychoterapia rodzinna (systemowa)

Celem terapii rodzinnej (systemowej) jest poprawa relacji między członkami rodziny. Terapeuta rodzinny, wraz z członkami rodziny dotkniętej problemem zaburzeń odżywiania, odbywa swoistą podróż w celu odkrycia przyczyn tych zaburzeń. Wspólnie zastanawiają się nad możliwymi rozwiązaniami.  Osoby poddane terapii stanowią swoisty system, w którym najistotniejsze jest usprawnienie komunikacji, wprowadzenie zasad i nakreślenie struktury, dzięki czemu system będzie działał prawidłowo.

Ośrodek Leczenia Zaburzeń Odżywiania "Otulenie" w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w turnusach terapii anoreksji, bulimii, kompulsywnego jedzenia, ortoreksji, otyłości

© 2020 otulenie.pl . All Rights Reserved.

Realizacja: Magia usług