Relaksacja / mindfulness » Otulenie

Relaksacja / mindfulness

Relaksacja skutecznie wspomaga terapię anoreksji, bulimii czy kompulsywnego jedzenia

Sporadyczny stres odgrywa w naszym życiu pożądaną rolę. Motywuje do działania, wpływa pozytywnie na efektywność wykonywanej pracy. Stajemy z nim w szranki dopiero, gdy orientujemy się, że rozgościł się na dobre i próbuje przejąć nad nami kontrolę. Chroniczny stan napięcia prowadzi do przeciążenia organizmu, czego konsekwencją są nieprzyjemne objawy jak chociażby: agresja, bóle, obniżenie kreatywności, kłopoty z pamięcią, czy dolegliwości gastryczne. Permanentny stres zwiększa ryzyko reakcji organizmu niebezpiecznych dla zdrowia czy nawet życia, takich jak obniżenie odporności, choroby serca, udary, problemy ze snem czy problemy z odżywianiem.

Relaksacja przynosi doskonałe efekty niwelacji napięć czy problemów emocjonalnych, także tych manifestujących się pod postacią somatyczną. Bóle głowy, bóle pleców, ucisk w klatce piersiowej, chroniczne zmęczenie, bezsenność, zaburzenia seksualne, zaburzenia apetytu – to dolegliwości, przy których relaksacja będzie pomocna. Nie wyleczy zaburzeń odżywiania samodzielnie, jednak posiada nieocenioną moc wspomagającą terapię, szczególnie, gdy prowadzona jest przez psychoterapeutę mającego wieloletnie doświadczenie w stosowaniu technik relaksacyjnych.  

Techniki relaksacyjne stosowane w Centrum Leczenia Zaburzeń Odżywiania „Otulenie” w Warszawie

Relaksację rozpoczynamy od wykonania kilku świadomych, spokojnych i głębokich oddechów przeponowych. Wraz z kolejnymi zajęciami nabywamy coraz większą umiejętność niwelacji myśli rozpraszających, zmniejszamy stan pobudzenia i pogłębiamy koncentrację na oddechu. Dzięki tym praktykom możemy bezpiecznie przejść do właściwych technik- Jackobsona i Schultza.

Technika progresywnej relaksacji mięśni Jackobsona

Została wynaleziona w 1929 roku przez amerykańskiego psychiatrę, Edmunda Jackobsona. Dając wyraz przekonaniu o tym, że „Zaniepokojony umysł nie może istnieć w zrelaksowanym ciele”, uznał on, że zmniejszenie napięcia mięśniowego automatycznie przełoży się na odprężenie psychiczne. I faktycznie, jego metoda od lat skutecznie pomaga w leczeniu takich zaburzeń jak stany lękowe, zaburzenia snu, obniżenie nastroju, czy wielorakie postacie zaburzeń odżywiania.

Trening Jacobsona polega na napinaniu i rozluźnianiu określonych grup mięśniowych aż do automatyzacji. Nasze zajęcia prowadzimy początkowo w pozycji leżącej (relaksacja ogólna), by po jakimś czasie przejść do pozycji siedzącej, a następnie wdrożyć tę technikę podczas wykonywania różnorodnych czynności (relaksacja zróżnicowana). Osiągnięcie umiejętności rozpoznawania i regulowania niepożądanego napięcia mięśni w codziennych, prozaicznych sytuacjach, pomoże nam radzić sobie ze stresem po zakończeniu turnusu. Moment wdechu jest chwilą napięcia danego mięśnia na kilka sekund, zaś moment wydechu – rozluźnienia. Istotne, aby nauczyć się odczuwać różnicę między napiętym a rozluźnionym mięśniem. Rezultaty treningu pacjenci odczuwają niemal natychmiast, a po kilku sesjach ciało przyzwyczaja się do aktywności i o wiele płynniej i głębiej osiąga stan odprężenia. Wieloletnie doświadczenie naszej kadry pomaga w uzyskaniu pełni korzyści płynących z treningu- wyciszenia, zniwelowania niepokoju, lęku i napięcia emocjonalnego.

Trening autogenny Schultza

Metoda ta została opracowana w 1932 roku przez niemieckiego psychiatrę i psychoterapeutę Johanessa Schultza, jako połączenie technik stosowanych w jodze, medytacji zen (z pominięciem ich religijno-mistycznego aspektu) i podczas hipnozy. W trakcie pracy w Instytucie Hipnozy we Wrocławiu spostrzegł, że u pacjentów dominowały dwa rodzaje odczuwanych doznań: ciężar i ciepło różnych części ciała. Na podstawie obserwacji tych zmian w wegetatywnym systemie nerwowym wysnuł wniosek, że pacjent autosugestią jest w stanie sam przełączać się pomiędzy tymi dwoma stanami.

W Ośrodku trenujemy pod profesjonalnym okiem naszych specjalistów, pomagającym wyekstrahować jak najwięcej korzyści z tej metody. Podczas 12 tygodni płynnie przechodzimy przez kolejne etapy, osiągając coraz większą samoświadomość i coraz lepiej panując nad ciałem i oddechem. W ciągu tego czasu uczymy się odczuwać ciężar i ciepło ciała oraz napięcie mięśniowe. Następuje regulacja pracy serca, oddychania, regulacja czynności narządów wewnętrznych, zniesienie napięcia narządów jamy brzusznej i rozszerzenie naczyń krwionośnych.

Reakcja relaksacji i jej nieocenione efekty w regeneracji organizmu

Dzięki metodzie Jackobsona i treningowi autogennemu Schultza poprawia się nastrój, koncentracja, jakość snu, trawienie, a problemy gastryczne w znacznym stopniu znikają. Wykonywanie ćwiczeń wywołuje szereg korzyści w organizmie- obniżenie ciśnienia tętniczego krwi i hormonów stresu (kortyzol, adrenalina), uspokojenie i pogłębienie oddechu, spowolnienie akcji serca i uspokojenie jego rytmu, zwiększenie przepływu krwi do mózgu, rozluźnienie mięśni. Obydwie metody pomagają zniwelować nadmierne napięcie psychiczne, łagodzą dolegliwości psychosomatyczne, pomagają przy nadpobudliwości, łagodzą problemy ze strony układu nerwowego i poprawiają pracę układu odpornościowego.

Elementy mindfulness stosowane w terapii zaburzeń odżywiania w Klinice „Otulenie”

Nieumiejętność radzenia sobie z emocjami stanowi jedną z podstawowych przyczyn zaburzeń odżywiania się- zarówno tych polegających na restrykcyjnym ograniczaniu pokarmu, jak i spożywaniu nadmiernych jego ilości. Osoby dotknięte owymi zaburzeniami wykazują deficyty w świadomości przeżywanych emocji i znamienną wrażliwość, manifestującą się intensywnymi reakcjami emocjonalnymi. Ponowne osiągnięcie stanu stabilności wymaga od nich większego trudu i zajmuje więcej czasu niż u osób zdrowych. W przypadku pacjentów cierpiących na bulimię napady objadania i zachowania kompensacyjne stanowią sposób redukcji negatywnych stanów emocjonalnych takich jak bezsilność, stres, czy złość. U pacjentów ze zdiagnozowaną anoreksją główny motyw ograniczania jedzenia stanowi chęć odzyskania kontroli nad życiem.

Głównym założeniem mindfulness (uważności) jest koncentracja na danym wycinku rzeczywistości „tu i teraz”. Specjaliści leczenia zaburzeń odżywiania w naszej klinice w Warszawie wykorzystują w swojej pracy elementy tej metody. Pod czujnym okiem prowadzącego, uczestnicy zajęć angażują w pełni uwagę na tym, co dzieje się w danym momencie, bez uciekania w przeszłość czy wybiegania w przyszłość. Ćwiczymy koncentrację na danym fragmencie rzeczywistości. Świadomie, bez nawykowego osądzania, wsłuchujemy się w otoczenie. Przyjmujemy i akceptujemy doświadczenie bieżącej chwili, lecz nie przywiązujemy się do niego, będąc świadomym jej ulotności.

Skierowanie uwagi na bieżące doświadczenie umożliwia uzyskanie pełniejszego kontaktu ze swoim ciałem, większej świadomości reakcji fizjologicznych, psychicznych i potrzeb organizmu. Pozwala wyraźniej dostrzec nieuświadamiane dotychczas emocje, myśli i impulsy oraz powiązać je z problemami z odżywianiem. Kolejną zaletą uczestnictwa w zajęciach jest nabycie umiejętności identyfikacji impulsu i napięcia prowadzącego do napadu objadania, a w konsekwencji zastąpienie go inną, twórczą aktywnością lub odroczeniem w czasie.

Podczas zajęć prowadzonych w Ośrodku „Otulenie”, kładziemy szczególny nacisk na naukę świadomego jedzenia, czyli „mindfuleating”. Uczymy na nowo doświadczania przyjemności związanej z zaspokajaniem głodu i pragnienia- głównych potrzeb organizmu. Przywracamy umiejętność odczuwania smaku i zapachu.  „Uważne jedzenie” stoi w wyraźnej opozycji do ucieczki od przeżywania „tu i teraz” w alternatywną rzeczywistość niekontrolowanej konsumpcji dającej chwilowe zapomnienie.

Badania prowadzone nad wpływem technik opartych na uważności w leczeniu anoreksji, bulimii, kompulsywnego jedzenia i innych zaburzeń odżywiania dowiodły, że wzmacnianie umiejętności określania, rozumienia, akceptacji, modyfikacji i wyrażania swoich stanów emocjonalnych jest bardzo istotnym elementem w terapii tych zaburzeń, znacznie skracającym czas jej trwania. W połączeniu z pozostałymi metodami stosowanymi w naszej Klinice, stanowią one skuteczne narzędzie ułatwiające wypracowanie indywidualnego zestawu metod radzenia sobie ze stresem.

© 2020 otulenie.pl . All Rights Reserved.

Realizacja: Magia usług