Body image: trening obrazu ciała » Otulenie

Body image: trening obrazu ciała

Trening obrazu ciała (Body image) w Ośrodku Leczenia Zaburzeń Odżywiania „Otulenie” stanowi cenne uzupełnienie programu leczenia anoreksji, bulimii, otyłości i zaburzeń współistniejących.

Zajęcia te są odpowiedzią na zjawisko dysmorfofobii, występujące u ponad 30% pacjentów dotkniętych anoreksją, bulimią, ortoreksją czy innymi zaburzeniami. Według badań, jego objawy pojawiają się na co najmniej 6 miesięcy przed wystąpieniem pierwszych objawów zaburzeń odżywiania się.
Dysmorfofobia (Body Dysmorphic Disorder, BDD) jest zaburzeniem psychicznym, charakteryzującym się zniekształconym postrzeganiem własnego ciała. Osoba dotknięta tym problemem, mimo braku obiektywnych ku temu przesłanek, widzi swoje ciało jako nieestetyczne, nieatrakcyjne, szpetne. Permanentne utwierdzanie się w tym przekonaniu, nieustanne poddawanie swojego ciała krytyce, budzi w takiej osobie lęk, prowadzi do obniżonego nastroju, czy nawet depresji. Często występujące zachowania kompulsywne, takie jak przeglądanie się w witrynach, lustrach, fotografowanie sylwetki, nagrywanie (lub wręcz przeciwnie: unikanie zdjęć, unikanie własnego odbicia), dokonywanie pomiarów ciała, jak np. obsesyjne mierzenie ud, nadgarstków, talii…, w skrajnych przypadkach prowadzą do obsesji. Przedłużający się stan zmienionej percepcji prowadzić może do choroby, jak również podtrzymywać i umacniać jej objawy. Zaburzenie obrazu ciała traktowane jest jako spektrum zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych lub zaburzenie lękowe, natomiast DSM-IV (Klasyfikacja Chorób i Zaburzeń, poprawka IV), klasyfikuje je jako zaburzenie pod postacią somatyczną.

Charakterystyczne objawy dysmorfofobii:

• Nadmierna koncentracja na rzekomym defekcie dotyczącym wyglądu
• Przekonanie o byciu negatywnie ocenianym z jego powodu
• Obniżony nastrój/ dystymia/ depresja
• Obniżona samoocena
• Urojeniowe i obsesyjne myśli i przekonania odnoszące się do wyglądu
• Napady lęku, w tym lęku panicznego
• Wycofanie z życia społecznego i rodzinnego implikujące społeczną izolację
• Pogorszenie lub nawet niezdolność do funkcjonowania w szkole/ na uczelni/ w pracy
• Problemy z nawiązywaniem i utrzymaniem relacji
• Autoagresja (samookaleczenia, nadużywanie alkoholu lub/i środków odurzających)

Terapia Obrazu Ciała w Ośrodku „Otulenie”

Terapia obrazu ciała (Body Image) w naszym Centrum Leczenia Zaburzeń Odżywiania prowadzona jest głównie w nurcie behawioralno-poznawczym i ma na celu przede wszystkim urealnienie zniekształconego obrazu ciała, zmianę jego postrzegania i poprawę relacji z nim.

Pracujemy nad określeniem zniekształceń dotyczących pacjenta i poddajemy analizie myśli wyzwalające, przekonania i założenia oraz ich konsekwencje. Wspólnie staramy się zmienić nawyki utrudniające samoakceptację oraz dążymy do poprawy samooceny. Posiłkujemy się technikami takimi jak: dziennik obrazu ciała, karty pracy, sporządzanie osobistych planów dotyczących zmian.

Ośrodek Leczenia Zaburzeń Odżywiania "Otulenie" zaprasza na turnusy terapii anoreksji, bulimii, kompulsywnego jedzenia, ortoreksji i atypowych zaburzeń odżywiania dzieci od 13 r.ż., młodzież i dorosłych

© 2020 otulenie.pl . All Rights Reserved.

Realizacja: Magia usług