Zaburzenia odżywiania w świetle pandemii COVID-19 » Otulenie

Zaburzenia odżywiania w świetle pandemii COVID-19

W naszym Ośrodku Leczenia Zaburzeń Odżywiania nad zdrowieniem czuwa zespół specjalistów zaburzeń odżywiania- psychoterapeuci dzieci, młodzieży i dorosłych, psychiatra dziecięcy i dorosłych, dietetyk kliniczny oraz lekarze- gastrolog, internista i kardiolog

Autor: Monika Szejgiec: psycholog, psychoterapeuta

Raport Światowej Organizacji Zdrowia WHO z 6 października 2020 roku przedstawił aktualną sytuację dotyczącą zdrowia psychicznego w 130 państwach członkowskich. Wobec eskalacji problemów psychicznych, które są następstwem globalnej pandemii, zaobserwowano ograniczenie dostępu do specjalistycznej pomocy dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz uzależnionych od substancji psychoaktywnych, co w 1/3 krajów było spowodowane niedostateczną liczbą wyspecjalizowanych pracowników.

Pandemia przyczyną  zaburzeń odżywiania

Pandemia jest źródłem lęku, napięcia, niepokoju i niepewności związanej z ograniczeniem wolności. W tak trudnych czasach częściej sięgamy po strategie, które są nam znane i które naszym zdaniem pomagają, ale w rzeczywistości, długofalowo, nie wpływają na obniżenie poziomu stresu. W przypadku osób z zaburzeniami odżywiania może to oznaczać zwiększone zainteresowanie wyglądem i wagą, nadmiernym jedzeniem, postem, przeczyszczaniem się lub podejmowaniem wzmożonego wysiłku fizycznego. Nawet osoby, u których wcześniej nie zdiagnozowano zaburzeń odżywiania, zgłaszają wzrost jedzenia emocjonalnego czy utraty apetytu z powodu lęku, natomiast osoby w remisji obserwują nawrót objawów.

Coraz większe zapotrzebowanie na leczenie anoreksji, bulimii i kompulsywnego jedzenia

W Wielkiej Brytanii już teraz odnotowuje się gwałtowny wzrost liczby pacjentów wymagających nagłej hospitalizacji z powodu skrajnego niedożywienia. Według lekarzy sytuacja będzie się jeszcze pogarszać – u coraz większej liczby osób będą diagnozowane zaburzenia odżywiania. Przyczyny to między innymi zwiększony stres, izolacja, tak sprzeczna z naturalną ludzką tendencją do poszukiwania w trudnych chwilach innych osób oraz zmniejszony dostęp do opieki podczas pandemii czy trudności diagnostyczne wynikające z ograniczeń związanych z konsultacjami telefonicznymi i online. Na sytuację wpływają też obawy przed przyrostem masy ciała z powodu mniejszej ogólnej aktywności, co potęguje lęk o wagę i wygląd. Pandemia wiąże się z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, co paradoksalnie może wpływać na ryzyko napadowego objadania się.

Anoreksja i bulimia występuje wśród dzieci i młodzieży

Trudności szczególnie wydają się dotykać dzieci i młodzież. Jak wynika z informacji podawanych przez BBC, liczba skierowań dzieci z zaburzeniami odżywiania do niektórych placówek medycznych wzrosła kilkukrotnie w 2020 r., w porównaniu do roku 2019. Odseparowanie od rówieśników, nauczanie zdalne, zwiększona izolacja negatywnie wpłynęły na nastroje uczniów i ich zdrowie psychiczne. Pandemia z jednej strony „przykuła” ich do monitora komputera na kilka dodatkowych godzin (statystyki ujawniają, że już przed wybuchem pandemii przeciętny nastolatek spędzał w sieci 2-4 godzin dziennie), jednocześnie narzucając ograniczenia w zakresie aktywności fizycznej i kontaktów z kolegami. Z wywiadów i ankiet przeprowadzanych w kilku polskich szkołach wynika, że zdecydowana większość uczniów, nawet tych, którzy na początku cieszyli się z nauczania online, zdecydowanie chciałby już wrócić do szkoły.
Teraz szczególnie należy więc obserwować swoje dzieci i w razie jakichkolwiek podejrzeń skontaktować się ze specjalistą. Nie zwlekajmy, ponieważ im wcześniej zareagujemy, tym łatwiej będzie dziecku poradzić sobie ze stresorami i wrócić do równowagi psychicznej.

Istotna jest skuteczna terapia zaburzeń odżywiania

W Ośrodku Leczenia Zaburzeń Odżywiania „Otulenie” w Warszawie pomagamy młodzieży i dorosłym cierpiącym z powodu zaburzeń jedzenia. Zapewniamy specjalistyczną opieka psychoterapeutów, psychiatrów, dietetyków klinicznych, psychodietetyków, internisty, osteopaty i kardiologa. Oferujemy starannie opracowany, holistyczny programem terapii zaburzeń odżywiania, dopasowanym do indywidualnych potrzeb pacjenta. Zapewniamy pełną zrozumienia atmosferę, sprzyjającą zdrowieniu. Wychodzimy naprzeciw Państwa potrzebom i w czasie pandemii gwarantujemy dostęp do pomocy online. Zachęcamy do kontaktu. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem Centrum Leczenia Zaburzeń Odżywiania https://otulenie.pl/.

© 2020 otulenie.pl . All Rights Reserved.

Realizacja: Magia usług